Programma "Pasaules atmiņa"

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” īstenošana Latvijā ir viena no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darba prioritātēm ar mērķi apzināt Latvijas nozīmīgāko dokumentāro mantojumu un veicināt tā aizsardzību, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski.

 

Pateicoties Latvijas atmiņas institūciju atsaucībai un ieinteresētībai un UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālās komitejas mērķtiecīgam darbam, 2009.gadā ir izveidots UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisija izsaka patiesu pateicību visiem, kas snieguši atbalstu un savu ieguldījumu UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” īstenošanai Latvijā.

Latviju UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Starptautiskajā reģistrā pārstāv divas nominācijas:

 

Latvijas nominācija „Dainu skapis” – iekļauta 2001.gadā,

 

 

 
Baltijas valstu: Latvijas, Igaunijas un Lietuvas kopīga nominācija
Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības” – iekļauta 2009.gadā. 

 

 

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs izveidots 2009.gadā, tajā iekļautas četras nominācijas:

 “Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936.-1940.”

 „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”

 “Raiņa un Aspazijas sarakste (1894–1929)” 

„Latvijas Centrālās Padomes Memorands. Rīga, 1944. gada 17. marts.”

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra papildinājumi 2013. gadā:

 „Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924. – 1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”

Nominācijas „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss” papildinājumi


Skatīt jaunāko bukletu par Latvijas vērtībām UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" reģistros.

Skatīt 2009. gadā veidoto bukletu par Latvijas nominācijām UNESCO programmā "Pasaules atmiņa".

<< Uz augšu  < Atpakaļ uz iepriekšējo lapu