LCP Memoranda teksts un tulkojumi

UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālā reģistra nominācijas "Latvijas Centrālās Padomes Memorands Rīga, 1944. gada 17. marts" oriģināla teksts ar UNESCO LNK atbalstu tika iztulkots angļu, franču, krievu un vācu valodās. Oriģinālā teksta un tā tulkojumu elektroniskā formātā pieejamais materiāls ir vērtīgs izziņas avots kā Latvijas vēstures pētniekiem un interesentiem, tā arī starptautiskai mērķauditorijai.

Latvijas Centrālās Padomes Memorands Rīga, 1944. gada 17. marts

Меморандум Латвийского Центрального Совета, Рига, 17 марта 1944 года

Memorandum of the Latvian Central Council, Riga, March 17, 1944

Memorandum des Lettischen Zentralrats, Riga, den 17.März 1944

Mémorandum du Comité Centrale de Lettonie, Riga, le 17 mars 1944

 

 

 

<< Uz augšu  < Atpakaļ uz iepriekšējo lapu