Logo

Informācija par programmu


Augošā nepieciešamība informēt sabiedrību par kritisko dokumentārā mantojuma stāvokli un tā pieejamību dažādās pasaules vietās, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju (UNESCO)  1992. gadā mudināja izveidot programmu „Pasaules atmiņa”. Tās mērķis ir apzināt un saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas.

Dokumentārais mantojums ir cilvēces kultūras mantojuma daļa, kas ietver informāciju par cilvēces, kultūru un valodu daudzveidību, kā arī vēsturē piedzīvoto pierakstītā, uzzīmētā, gravētā vai jebkādi citādi dokumentāri fiksētā veidā uz jebkāda iespējamā informācijas nesēja. Tas var būt jebkas – gravējumi, zīmējumi, grāmatas, dokumenti, vēstules, video vai audio ieraksti, un citi informācijas nesēji, kas glabā liecību par atmiņām un vēsturiski nozīmīgiem notikumiem. Dokumentārais mantojums ir trausls un izzūdošs mantojums, kura pilnīga bojāeja nozīmētu cilvēces atmiņas avotu zaudējumu.

Programmas ietvaros tiek veikts svarīgs darbs, lai rosinātu apzināties pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanas nozīmīgumu, iepazītu nacionālā dokumentārā mantojuma dārgumus un nodrošinātu to pienācīgu saglabāšanu, izpēti un interpretāciju, kas tiek īstenots ar dažādiem līdzekļiem – likumdošanu, aizsardzību, projektiem, publicitātes veidošanu, rīkojot apziņas rosinošas aktivitātes, u.c.

Redzamākā programmas „Pasaules atmiņa” iniciatīva ir reģistri, kas tiek veidoti starptautiskā, reģionālā un nacionālā mērogā. Dokumentārā mantojuma liecību piederība UNESCO “Pasaules atmiņas” starptautiskajam reģistram nozīmē ne tikai dokumentārā mantojuma vienības augstu novērtējumu un starptautisku atzinību, tā ir arī mantojuma glabātājas valsts atbildība mantojumu saglabāt un darīt to pieejamu. Latviju UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā pārstāv divas nominācijas: “Dainu skapis” un “Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”.

Programmas īstenošana Latvijā ir viena no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) darba prioritātēm ar mērķi apzināt nozīmīgāko dokumentāro mantojumu un veicināt tā aizsardzību, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski. 2009. gadā UNESCO LNK izveidoja UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” nacionālo reģistru. Tajā šobrīd ir iekļautas 8 nominācijas.

 

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” vadlīnijas

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra vadlīnijas